การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 กลุ่มภาคกลาง

               วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 , 28 – 29 มกราคม 2563 ณวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเหรียญรางวัลระดับชาติ จำนวน 9 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง  8 ชมเชยและระดับภาค จำนวน 21 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง