1. กิจกรรมสานสัมพันธ์ต้อนรับน้องใหม่
  2. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
  3. กิจกรรมไหว้ครู
  4. กิจกรรมถวายพระพร พระราชินี ร.10
  5. กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  6. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา-แห่เทียนพรรษา
  7. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  8. กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ร.10