สถานศึกษาปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยฯ ได้รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย