เปิดรับสมัคร อาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 1/2565

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. บรรณารักษ์ รับ 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค รับ 1 อัตรา
 3. อาจารย์ภาษาอังกฤษ รับ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์

 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 24 – 45 ปี
 • มีวุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
 • มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู – มีบุคลิก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • จบการศึกษาวิชาชีพครู มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์การทำงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้
 • ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามีความรู้สามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HtmL java.php จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา (หากมีประสบการณ์ และมีวุฒิตรงตามตำแหน่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มี OT- OL
 • มีสวัสดิการให้
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
เลขที่ 6/9 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
ติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์ 02-385 5509 ส่งข้อมูล/ใบสมัครที่ E-mail: samtechcollege@gmail.com 
FaceBook : https://www.facebook.com/samtech.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร