หน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ 16 กลุ่มเรื่อง ได้รับรางวัลดังนี้

 1. เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 
  • 1.2 Wind Power Bank
  • 1.2 เกม Escape the Monsters โดยใช้โปรแกรม Unity 3D
  • 1.3 ห้องน้ำแมว      
  • 1.4 ทาร์ตมันม่วง
  • 1.5 เครื่องประดับแห่งความทรงจำ
 2. เกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 
  • 2.1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
  • 2.2 บราวนี่ผักโขมเพื่อสุขภาพ
  • 2.3 ยาฆ่าแมลงไร้สารเคมี
  • 2.4 โรลสลัดหมูสเต๊ะ
  • 2.5 สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Dream weaver เรื่อง ขั้นตอนการลง Windows 10
  • 2.6 เครื่องบดกาแฟ
  • 2.7 น้ำอัญชันมะนาวเพื่อสุขภาพ
  • 2.8 เว็บไซต์แนะนำรถยนต์
 3. เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
  • 3.1 ที่ลับมีด(ของมีคม)
  • 3.2 การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ตรงในสต๊อกโดยการจัดทำโปรแกรมตัดสต๊อกด้วย Excel กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เอ็ม โกลบอลเทรด จำกัด
  • 3.3 แบตเตอรี่สำรองราคาประหยัด