ภาพกิจกรรม สาธารณสุขบางพลีเข้ามาตรวจความคืบหน้าของวิทยาลัยฯ