ภาพกิจกรรม Sam’Tech Open House ครั้งที่ 22


>> ประมวลภาพ พิธีเปิดงาน SAM’ TECH OPEN HOUSE ครั้งที่ 22