กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2565

ภาพกิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ง …

ภาพกิจกรรม สาธารณสุขบางพลีเข้ามาตรวจความคืบหน้าของวิทยา …

กิจกรรม อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และวิธีก …

ตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2 …

การประกวดงานวิจัยละนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 14 ระดับ …

ปี 2564 1.การประกวดงานวิจัยละนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที …

ฉีดวัคซีนนักเรียน/นักศึกษา ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง