ภาพกิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ง …

ภาพกิจกรรม สาธารณสุขบางพลีเข้ามาตรวจความคืบหน้าของวิทยา …